Na zlatých číslech lze stavět marketingové strategie. Lze se s nimi odlišit a upoutat na sebe. Je dobré, aby si je pořídili takové organizace, které jsou zkrátka maximálně veřejné a které tudíž mají zapotřebí, aby byli maximálně veřejností vidět. Jedná se například o různé hotely v turisticky žádaných lokalitách, vzdělávací centra, cestovní kanceláře, advokátní či notářské kanceláře, soukromé zdravotní zařízení, salony krásy a celá řada dalších.

Důležité je vypíchnout se

Tyto organizace jsou hojně využívány, zároveň je jich takové množství, že se jakoby jejich jednotlivé služby rozmělňují do nepřehledného celku a záleží tedy velmi na strategiích jednotlivých organizací, díky nimž se odliší a vypíchnou své vlastní služby.