Touto hříčkou vás chceme upozornit na existenci také paletových vozíku, do nichž je integrována digitální váha, usnadňující zejména příjem zboží,které je dodáváno na váhu. Váhu lze samozřejmě ocejchovat pro zajištění opravdu přesné vážení. Význam to má také při expedici, kde často dochází ke sporům s řidiči, má-li náklad opravdu deklarovanou hmotnost. Předchází se tak problémům při silničních kontrolách nákladních vozidel stran překračování maximálního povoleného zatížení vozidla. Rovněž přepravní společnosti si často účtují podle váhy přepravovaného zboží. Odhad nebývá vždy to nejpřesnější a váha vám bezpečně i v tomto pomůže. Je napájena vyměnitelnými bateriemi, případně má vestavěný dobíjitelný akumulátor.

Jak vysoko, jak hluboko

Běžný paletový vozík má minimální výšku vidlic většinou 75 mm a zvednout je lze do výše kolem 200 mm, některé o něco víc.